Rynek wydawniczy a cyfrowa technologia druku

Wśród wielu poważnych drukarni od kilku lat obserwujemy nowe zjawisko. Na czym polegają zmiany? Prezesi oraz właściciele firm coraz częściej inwestują w technologię cyfrową.

W efekcie zmienia się struktura firmy, w których powstają książki i czasopisma. Obok pomieszczeń z parkiem pełno-formatowych maszyn drukujących oraz introligatorni, powstają osobne wydziały druku cyfrowego.

Do 2020 roku druk cyfrowy zdominuje obecne technologie drukowania

Do 2020 roku druk cyfrowy zdominuje obecne technologie drukowania. Tak sądzą specjaliści, badający główne tendencje na rynku poligraficznym. Sami drukarze twierdzą, że inwestycja w nową technologię wynika ze zmieniających się potrzeb odbiorców usług poligraficznych. Dlaczego? Druk cyfrowy sprawdza się przy niskich nakładach. Z jego dobrodziejstw korzystają zarówno drukarze, jak i wydawcy. Ci drudzy niejednokrotnie zamawiają kilkanaście egzemplarzy książek. Z zalet druku cyfrowego często korzystają także wydawnictwa naukowe. Technologia cyfrowa przy wysokiej powtarzalności odbitek i przy niższych nakładach jest niezastąpiona – decyduje o rentowności inwestycji. Zabezpiecza wydawcę przed ewentualnym niepowodzeniem książki. Może oni zamówić 100 sztuk produktu i po sprawdzeniu wyników sprzedaży podjąć dalsze decyzje o wstrzymaniu lub wznowieniu druku. Spadek popytu także przestaje być problemem.
Oczywiście o tym, czy druk cyfrowy spełni swoje zadanie, czyli obniży koszty produkcji, decyduje kilka czynników, wśród nich można wyróżnić wielkość nakładu czy czas realizacji zlecenia. Doświadczeni drukarze przed zaoferowaniem klientom optymalnego rozwiązania biorą pod uwagę wile możliwości. Zdają sobie sprawę z tego, że najbardziej korzystna jest dla nich synergia obydwu technologii.

Oczywiste zalety druku cyfrowego

Druk cyfrowy nie tylko obniża koszt produkcji. Dzięki wykorzystaniu tej technologii poszerzysz swoją ofertę i zainteresujesz nowych klientów. Będziesz mógł zaproponować:

  • szybki czas realizacji usługi w przypadku krótkich serii.
    Przy czym czas wydruku skrócisz z kilkunastu godzin (tradycyjna maszyna drukująca) nawet do 30 minut! W każdym momencie będziesz mógł przerwać, a następnie wznowić pracę maszyny i nie zakłóci to jej płynnego działania.

  • opcję „drukujesz ile chcesz”: wydawca sam zadecyduje o wielkości nakładu. Nie będzie ograniczać go żadna technologia.

  • personalizację: to opcja niedostępna dla offsetu. Masz możliwość zmian zarówno elementów graficznych jak i tekstowych.

Druk cyfrowy a zwiększenie liczby czytelników w Polsce

Czy druk cyfrowy może zwiększyć ilość czytelników? Okazuje się, że tak. Czy wiesz, że jedną z przyczyn, która sprawia, że coraz mniej osób sięga po książkę jest jej… cena. Niestety dla wielu czytelników okazuje się ona zbyt wysoka. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej i obniżeniu kosztów produkcji możemy realnie wpłynąć na koszt książek.

Staną się one tym samym tańsze i dostępne dla większej rzeszy czytelników. Oczywiście technologia cyfrowa nie jest jedynym czynnikiem kształtującym cenę produktu, ale nie da się zaprzeczyć, że ma na nią wpływ. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Aby druk offsetowy był opłacalny, wydawca musi zamówić ponad 1000 egzemplarzy książek. Z kolei tak duże ich ilości wymaga obsługi logistycznej, co podwyższa z kolei koszty produkcji. Cena książki rośnie. Efekt: przykładowy Kowalski rezygnuje z zakupu. Traci zarówno wydawca, jak i klient. Zatem druk cyfrowy dba o portfel czytelnika i wydawcy.

Cyfra w zgodzie z ekologią

Niestety, offset zdecydowanie nie jest proekologiczną technologią. W przypadku wykorzystania maszyn cyfrowych na liście odpadów znajdziesz jedynie zużyty toner, który i tak z łatwością podlega procesowi recyklingu. Wywoływacze form drukowych, filmy i płyty drukarskie, środki czyszczące do wałków farbowych, alkohol do strefy wodnej, ogromne ilości zużytego papieru do tzw. narządu, wreszcie same farby drukarskie: to wszystko są szkodliwe odpady poprodukcyjne druku offsetowego. W przypadku wykorzystania maszyn cyfrowych Hp Indigo na liście odpadów znajdziesz jedynie zużyte metalowe pojemniki po farbie czy plastikowe bańki po oleju mineralnym, które i tak z łatwością podlegają procesowi recyklingu. Jeśli chcesz, aby Twój biznes był pro-ekologiczny, wybierz HP Indigo. Rozwijaj nie tylko swój biznes, ale i zmieniaj świat na lepsze.