Regulamin - Funny Print

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego funny-print.com

Regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez sklep funny-print.com, należący do firmy memograf sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stalowej 28/30, 05-800 w Pruszkowie. Firma posiada numer REGON: 142877836 oraz numer NIP 5342468105. Telefon kontaktowy +48 222440777, e-mail: studio@memograf.com

Postanowienia ogólne

 1. Sklep funny-print.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 3. Wszystkie ceny dla wersji polskojęzycznej sklepu podawane są w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 5. Sklep funny-print.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz wprowadzania wszelkich zmian dotyczących obniżek i promocji.
 6. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest określona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary do wyczerpania zapasów.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a właścicielem sklepu, firmą Memograf Sp. z o.o.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, będąca potwierdzeniem zawartej umowy i zostaje przekazana wraz z towarem kupującemu.

 

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać na stronie sklepu funny-print.com lub wysyłając zamówienie na adres studio@memograf.com
 2. Sklep funny-print.com zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w dniu jego otrzymania lub następnego dnia, jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 17.00, jednocześnie zachowując prawo odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po weryfikacji zamówienia drogą mailową lub telefonicznie.
  2. w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto funny-print.com – po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez system Przelewy24– po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000,00 PLN sklep funny-print.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności za pobraniem przez zażądanie przedpłaty w wielkości 30{2cd2c0c2f833d2db546e3470c551110677c7de0d8ad3e66be2cbc2d065d00b98} wartości zamówienia i potwierdzenia tego faktu wystawieniem faktury zaliczkowej VAT.
 5. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt e-mailem pod adresem studio@memograf.com

 

Płatność

Klient ma do wyboru następujące formy płatności za towary:

 1. Dostawa w Polsce
  1. Płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Przelewy24– należność pobiera serwis Przelewy24.
  2. Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu do rozliczeń w PLN. Nr konta IBAN PL 46 1140 2017 0000 4202 1251 3695 nr BIC banku BREXPLPWMUL prowadzonego przez mBank w Łodzi.
  3. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt dostawy kurierem DPD. Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest też dodatkowa opłata za tą usługę.

  Dostawa poza Polską

  1. Płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – należność pobiera serwis Przelewy24.

  2. Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu
   do rozliczeń w:

   1. Euro nr konta IBAN PL 85 2490 0005 0000 4000 6682 3460 nr BIC banku ALBPPLPW prowadzonego przez Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie.

   2. USD nr konta IBAN PL 85 2490 0005 0000 4000 5998 9607 nr BIC banku ALBPPLPW prowadzonego przez Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie.

   3. GBP nr konta IBAN PL 85 2490 0005 0000 4000 5322 0394 nr BIC banku ALBPPLPW prowadzonego przez Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie.

  3. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Europy doliczany jest koszt dostawy przesyłki kurierem DPD.

  4. Uwaga: przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

 

 

Terminy dostawy

 1. Czas dostawy zamówienia kurierem na terenie kraju – 2 dni robocze.
 2. Czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem kuriera – 3– 5 dni roboczych.

 

Koszty dostawy

Koszt dostawy zamówienia na terenie Polski:
koszt wysyłki kurierem (płatność kartą lub przelewem) – zgodnie z cennikiem DPD.

Koszt dostawy zamówienia poza Polską:
koszt wysyłki kurierem – dostawa w Europie – zgodnie z cennikiem DPD, wg specyfikacji państw.

Nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Aby zachować ten termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.
 3. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres:
  memograf sp. z o.o. ul. Stalowa 28/30, 05-800 Pruszków.
 4. Koszt odesłania produktu sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkty dostępny w sklepie.
 5. Sklep nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem.

 

Pouczenia o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz zwrotu możesz pobrać tutaj

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

 1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres: memograf sp. z o.o. ul. Stalowa 28/30 05-800 Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 3. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na www.funny-print.com.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.